Sättet på vilket du sitter kan avslöja något om din personlighet, testa själv ska du se

av sofia

28 Maj 2023

Sättet på vilket du sitter kan avslöja något om din personlighet, testa själv ska du se
Advertisement

Många, alltför många gånger är det första intrycket det som betyder mest. Vi iakttar en person, kläderna, blicken, till och med den personens sätt att gå på och drar sedan snabba slutsatser. Det här gäller såklart inte alla, men det är inte lätt att inte låta sig påverkas av en persons utseende och därför börja göra sina första bedömningar.

Det finns faktiskt ett litet knep som kan hjälpa oss att bilda oss en uppfattning, även om det är ganska generellt, om vem vi har framför oss bara efter ett snabbt första ögonkast.

via Boldsky

Advertisement

How do you keep your legs when you’re sitting down? This is what your sitting posture says about your personality!...

Pubblicato da Ask Punam Khokhar su Domenica 4 agosto 2019

Faktum är att kroppsspråket hjälper oss: den typen av icke-verbal och indirekt kommunikation som uppstår ur små, nästan ofrivilliga, instinktiva gester. Allt handlar om att veta hur man tolkar dessa tecken.

Det är ingen exakt vetenskap, men några av dessa teorier är baserade på analysen av mänskligt beteendepsykologi och har därför en grund av sanning, om än en generisk och ungefärlig sådan.

Idag vill vi fokuser och analysera de olika sätt som människor, både män och kvinnor, sitter på: hur de lutar sig framåt eller inte med bysten, sitter med armar och ben i kors eller utsträckta, är alla användbara detaljer för att avslöja något av personligheten hos individen man iakttar.

Advertisement
Wallpaperflare - Not the actual photo

Wallpaperflare - Not the actual photo

Så titta på bilden av de olika ställningarna och lägg dessa användbara iakttagelser på minnet!

"Ställning A": En person som sitter med knäna och fötterna inåt, som nästan rör vid varandra. Detta ger en känsla av stängning, av emotionell skörhet samt av osäkerhet. Det kan vara en egenskap som finns hos kreativa individer, som ibland kan agera impulsivt och tenderar att undvika problem snarare än att ta itu med dem.

"Ställning B": benen i kors. En ställning som kan indikera både obehag och en vilja att vara "formell", men också dess raka motsats när överkroppen är väl lutad mot stolsryggen, då det är mer sannolikt att ställningen uttrycker en känsla av överlägsenhet. Det är en typisk ställning för drömmare och folk som tänker utanför ramarna.

"Ställning C": benen isär. De som har för vana att sitta på det här sättet visar en vilja att dominera andra, är inte särskilt lättskrämda och visar det nästan genom att utmana andra i en "öppen och avslappnad" position.

"Ställning D": benen slutna, ihop och raka. Denna position indikerar en mycket diskret, introvert personlighet. Om ben och fötter nästan är stängda är det ett symptom på total stängning, på en person som inte vill bli kontaktad. När benen däremot är lätt särade och ryggen är rak, symboliserar det uppmärksamhet och intresse för samtalspartnern.

"Ställning E": Båda benen flyttade åt sidan. En typisk ställning hos karismatiska och dynamiska människor, som samtidigt inte brukar ta saker på alltför stort allvar. De tenderar att vara allmänt avslappnade och lugna till sitt sätt.

Hur brukar du sitta? Skriv till oss i kommentarerna!

Advertisement