Finlands skolsystem är bland de bästa i världen och barnen börjar inte i skolan förrän de är 7 år gamla precis som i Sverige

av sofia

20 April 2019

Finlands skolsystem är bland de bästa i världen och barnen börjar inte i skolan förrän de är 7 år gamla precis som i Sverige
Advertisement

För många föräldrar som har tidigt utvecklade barn, som i vissa länder kan börja skolan ett år tidigare eller som börjar skolan och redan kan alfabetet eller multiplikationstabellerna, är detta en stolthet. Faktum är att många tror att ett barn som börjar i skolan vid 5 års ålder redan är delvis utbildad eller ligger ett steg framför de andra. Trots dett är det enligt det finska skolsystemet inte så bråttom. Denna nation ringer faktiskt inte i "skolklockan" före 7 års ålder precis som Sverige.

via theguardian.com

Advertisement
Finlands skolsystem är bland de bästa i världen och barnen börjar inte i skolan förrän de är 7 år gamla precis som i Sverige - 1

Jultomtens hemland är statistiskt bland de som har den högsta nivån av lycka i världen, men detta beror inte bara på att det är Tomtens hemort. Även om barn börjar senare än andra kamrater i sydeuropa är utbildningssystemet bland de bästa på global nivå, med en utmärkt vinstprognos för varje elev upp till universitetets tröskel. Det här är ett exakt val för att se till att barn spenderar mer år av barndomen med att leka utan att tvingas gå i skolan för tidigt för att anta de mer stela mönster som är typiska för den didaktiska organisationen.

Det betyder dock inte att barnen nödvändigtvis måste stanna hemma. Faktum är att de precis som i Sverige kan gå på förskolan, där majoriteten av aktiviteterna är mestadels fritidsaktiviteter. En del av tiden är också dedikerad till lärande men alltid genom lek, därför på ett mer naturligt och fritt sätt utan press eller begränsningar. Metoden fungerar mycket bra då barnen kan uttrycka sig utan att känna något tvång och samtidigt lära sig de nödvändiga mekanismerna för social interaktion.

Advertisement
Unsplash

Unsplash

Efter familjen är skolan en viktig utvecklingskärna för varje individ, där inte bara information och kunskap lärs ut, utan där man också lär sig att leva med andra och bygga upp sin egen identitet. Enligt finländska pedagoger är det bästa sättet att stimulera kommunikation och naturliga kognitiva resurser upp till 7 års ålder att leka, så det är bättre att inte skynda på tiden och låta naturen ha sin gång.

Det sociala välståndet som förvärvas av denna kultur skulle kunna vara en konsekvens av en ökad medvetenhet och ett lugn som konsoliderats under barndomen.

Advertisement