Eleverna kommer inte på lektionerna så skolan skickar personer hem till dem för att se om de verkligen är sjuka

av sofia

12 Mars 2024

Eleverna kommer inte på lektionerna så skolan skickar personer hem till dem för att se om de verkligen är sjuka
Advertisement

Att gå i skolan är av grundläggande betydelse för barn, redan i tidig ålder. Vi vet hur viktigt det är för deras personliga och kulturella tillväxt, men också för att etablera deras första mellanmänskliga relationer. Därför är det viktigt med konstant och kontinuerlig närvaro och vi bör vara försiktiga så att barn och ungdomar inte missar för många lektionsdagar under året.

Just därför finns det speciella system som registrerar elevernas frånvaro i skolan för att försöka förstå varför de är borta och för att ha ett register över hur många dagar och timmar varje elev har missat. Detta kommer sedan att vara en av de saker som kommer att användas i den slutliga utvärderingen av elevens omdöme. Och det är just detta som historien vi nu ska berätta för dig handlar om.

Advertisement

Hur gör man för att förstå orsakerna bakom elevernas frånvaro?

Hur gör man för att förstå orsakerna bakom elevernas frånvaro?

Rawpixel

Astrea Academy Woodfields, en engelsk gymnasieskola, har hamnat i rampljuset för att ha fattat ett beslut som i flera människors ögon var något överdrivet. På många skolor försöker man bekämpa omotiverad frånvaro av elever i alla åldrar. Detta görs för att varje barn ska ha en kontinuerlig närvaro och även för att öka den allmänna kulturella nivån. Det är viktigt att varje elev respekterar tiderna och dagarna för lektionerna och är närvarande så ofta som möjligt. Mycket beror inte bara på eleven, utan också på familjerna.

Det är av denna anledning som skolan i fråga har börjat använda sig av ett kontrollsystem för familjer. Som rektorn själv har förklarat är det många familjer som av olika anledningar åker på semester när skolan är igång, vilket gör att deras barn förlorar dyrbara skoldagar. Den ekonomiska aspekten kan vara en av orsakerna, men också organisationen mellan de två föräldrarna. För att komma bort från vardagen slutar det alltså med att barnen är frånvarande från lektionerna. Detta passade inte rektorn bra - särskilt efter det att vissa personer hade fejkat barnens sjukdomar - och han tillämpade därför hårda kontroller som skulle leda till att "överträdarna" fick böter.

Advertisement

Ett kontrollsystem på alla sätt och vis

Ett kontrollsystem på alla sätt och vis

Robert So/Pexels

För att motverka dessa "lögner" från föräldrarna, som i vissa fall lämnat in en frånvaroanmälan för sjukdom kopplad till organiserade resor under året, bestämde han sig för att börja genomföra strikta kontroller fär att ta reda på vem som verkligen befann sig hemma under de perioder då elev var sjukanmäld. En grupp "övervakare" skulle hålla ett öga på den frånvarande elevens hus under en viss period och bedöma om det faktiskt berodde på sjukdom eller ifall det var så att hela familjen var bortresta. Om de skulle konstatera att det rörde sig om en omotiverad frånvaro skulle familjen dömas till böter.

"Vi kommunicerar med de flesta föräldrarna - sa rektorn - men det finns några av dem som håller sina barn borta från skolan utan giltiga skäl. Det är därför vi vill rapportera all omotiverad frånvaro, på samma sätt som vi belönar närvaro i klassen".

Därför genomfördes noggrann övervakning, enligt skolan, i ett gott syfte, men som inte uppskattades av alla.

Ett effektivt eller överdrivet val?

En del tyckte faktiskt att beslutet kanske var lite överdrivet. Det är okej att vara uppmärksam på närvaro och kräva korrekt beteende gentemot skolan, men valet att kontrollera om de är hemma och hur de rör sig i huset innebar att inkräkta lite på familjens privatliv. 

Ett beslut som fattades av goda skäl, men är det verkligen rätt att göra så? Vad tycker du om denna typ av kontroll?

Advertisement