Hon vill inte att en pappa ska få vara med i en gruppchatt för mammor: "Jag sa det till de andra, men de tog det inte bra"

av sofia

28 Maj 2024

Advertisement

Att ha ett eller flera barn innebär ofta att man bygger upp relationer med andra föräldrar på barnens förskola eller skola. Detta är naturligt med tanke på födelsedagsfester, skolmöten, teaterpjäser och andra sociala evenemang.

Innebär detta att man kommer bra överens med alla dessa föräldrar? Svaret är inte alltid ja och beror på en rad olika faktorer. I den historia vi vill dela med oss av idag finns det till exempel en händelse som orsakade en del uppståndelse.

Advertisement

När ett yttre element rör till det

MoBikeFed/Flickr

Historien berättades på Reddit av en mamma som hamnade i svårigheter på grund av en annan förälder. Kvinnan berättar hur det efter några månader hade byggts upp en god relation mellan henne och mammorna till några av hennes barns förskolekamrater. Hon, som är en ensamstående mamma till två barn på 5 och 3 år, hade arbetat hårt för att skapa relationer med dessa andra kvinnor, och vid flera tillfällen träffades de alla tillsammans med barnen för att umgås. Denna vana förändrades dock i samband med ankomsten av två nya klasskamrater till barnen.

"Jag har inte längre någon relation med mina barns pappa," sade författaren till inlägget, "och denna vänskapsgrupp har ofta varit som en räddning för mig. Nyligen kom det två nya barn till skolan där mina barn går, och jag lade märke till att deras pappa var den enda som hämtade dem. Han försökte interagera med mig några gånger, men eftersom jag inte är bekväm med främlingar, var jag artig men undvek närmare bekantskap. Vi mammor har en chattgrupp där vi även diskuterar och planerar aktiviteter, och en dag avslöjade en av dem att hon tänkte lägga till de nya barnens pappa."

Detta gjorde att kvinnan kände sig väldigt obekväm, och hon uttryckte sin oro till de andra mammorna över att dela kontaktuppgifter med en man hon inte kände. Hennes tveksamhet att inkludera barnens pappa ledde till en omfattande diskussion.

Advertisement

Ska nykomlingen få vara med eller inte?

Pickpik

Många av de andra mammorna tyckte inte att det var rätt att utesluta föräldern bara för att han var man, eftersom det skulle innebära att hans barn uteslöts från evenemang och möten. För att inkludera dem, vilket var själva syftet med chatten, borde pappan läggas till så att han kunde vara delaktig i de aktiviteter som skedde utanför skolan. "När jag tog upp problemet fick jag höra att jag var orättvis mot mannen - skrev inläggets författare - att han var en god människa och framför allt att det inte var rätt att utesluta barnen från deras sociala liv."

Tyvärr fick kvinnans inställning och skepsis konsekvenser. En dag, när hon väntade på sin 5-årige son, hörde hon hans klasskamrater prata om en händelse som han inte hade blivit inbjuden till. När hon frågade de andra kvinnorna om detta, insåg hon att en ny grupp hade skapats från vilken hon hade blivit utesluten, allt på grund av den absurda begäran att lämna klasskompisarnas pappa utanför. "Jag blev chockad över detta - erkände hon - de hade varit till stor hjälp för mig och plötsligt verkade vår grupp ha delats på grund av denna nykomling."

Men vem hade fel: hon eller de andra mammorna som istället ville inkludera honom för barnens bästa?

Vem hade rätt?

Forummedlemmarna ställde sig tyvärr emot henne och menade att hennes begäran var felaktig och att det inte hade varit rätt av henne att utesluta en annan förälder. Detta berodde särskilt på att beslutet att inte inkludera honom i chatten skulle ha lett till att hans barn blev uteslutna från lekträffar där alla andra deltog. Om hon hade problem med detta hade hon absolut rätt att framföra dem, men det var inte rätt att försöka påtvinga andra mammor sina åsikter. Om hon inte ville umgås med pappan till dessa barn var det hennes val, men hon kunde inte förvänta sig att alla skulle anamma hennes syn på saken bara för att deras barn brukade leka ihop.

Vi gör ibland misstaget att tro att våra åsikter är de rätta och att andra bör lyssna på oss utan invändningar för att visa lojalitet, men vi vet att det inte alltid är så och att en annan åsikt inte nödvändigtvis innebär att man inte kan fortsätta umgås.

Håller du med om det som sagts, eller anser du att de andra mammorna kunde ha hanterat kvinnans begäran och hennes oro över situationen med den nyanlända pappan på ett annat sätt?

Source:

Reddit

Advertisement