Är du din familjs svarta får? Därför är du en ovanlig skatt att värna om

av sofia

03 April 2019

Är du din familjs svarta får? Därför är du en ovanlig skatt att värna om
Advertisement

Under de senaste åren har man både inom det filosofiska och psykologiska områdena omvärderat teorier som har en annan synvinkel på de personer som hittills har stängts ute inom en socialgrupp eller familj. Vi pratar om det så kallade svarta fåret, individer som går emot strömmen jämfört med det som är det "normala" sättet. Sanningen är att dessa individer, tack vare sin unika personlighet, är en rikedom för sig själva och för andra.

Advertisement
Unsplash

Unsplash

Släktträdets ikoniska bild ger en bra överblick över vikten av "frigjorda själar" eftersom, till skillnad från vad man kan tro, är det just dessa människor som garanterar att rötterna inte blir sjuka. I varje familjegrupp överlämnas traditioner men tyvärr också defekter och neuroser. Det är inte kontinuitetens renhet som är den sanna styrkan utan förmågan att förnya sig, att föda nya grenar, att öppna sig för oplanerade öden.

Mångfalden hos svarta får är det element som tillåter hela gruppen att läka från sår som aldrig har läkt, vilket besparar hela cirkeln från självförstörelse. Varje familj befinner sig ofta fast i en cykel som involverar individer som är avlägsna flera generationer i samma dynamik, som i praktiken begår samma misstag. Istället säkerställer den okända faktorn, den utomstående faktorn i den tydligen redan definierade ekvationen, att mönstret inte upprepar sig, vilket möjliggör återfödelse och cirkulation av nytt livsblod.

Svarta får är de första som tar steget in i det okända som aldrig upplevts tidigare, de har divergerande värderingar och övertygelser, såväl som livsstil, moral, politiskt eller religiöst samvete. Dessa skillnader är inte defekter eller störande element, men ganska viktiga delar som ger balans till ett system som annars går under.

Advertisement
Unsplash

Unsplash

En svart får gör uppror mot det redan skrivna ödet, strävar efter en väg i riktning mot den mindre utforskade vägen. Dessa individer är praktiskt taget möjligheten till att leva ut alla frustrerade talanger och förfäders ouppfyllda drömmar. Ibland föds de efter flera årtionden för att svara på frågor som aldrig besvarats och slutligen ger de en känsla av fullständighet och realisering.

Trots detta, motsätter sig andra dem i de flesta fall, utesluter och isolerar dem på alla sätt, men de finner sin väg ändå. Sammanfattningsvis bör de svarta fåren ta hand om sin unikhet, medan alla andra borde underlätta deras integration eftersom det är det enda sättet att främja välstånd och utveckling.

Advertisement