4 psykiska tricks som narcissister kan använda sig av för att hamna i centrum

av sofia

01 April 2019

4 psykiska tricks som narcissister kan använda sig av för att hamna i centrum
Advertisement

Att vara självupptagen är varje narcissists huvudegenskap, det vill säga att behöva vara i centrum för allt och alla. Förr eller senare i livet händer det alla att möta en liknande person och utan överdrift kan man beskriva upplevelsen som en av de mest obehagliga och ansträngande som du kan tvingas möta. Dessa människor finns bara för sig själva och kan bara interagera med andra genom att utnyttja dem. Här är deras huvudstrategier:

via marciasirotamd.com

Advertisement
4 psykiska tricks som narcissister kan använda sig av för att hamna i centrum - 1
  • Skuldleken. Narcissister måste alltid peka ut någon för att förnedra dem och sätta sig själva på ett högre plan. De har alltid ett lager av anklagelser och offer som de är redo att offra för att tillfredsställa sin morbida hunger för uppmärksamhet.
  • Huvudrollen. Narcissister måste alltid stå i centrum för uppmärksamheten i alla sammanhang. Detta behov leder dem till att avbryta eller inkräkta på alla konversationer som inte har dem som huvudpersoner. Om någon försöker göra detsamma, blir denne omedelbart nedtystad eller en måltavla då den utgör ett potentiellt hot.
Advertisement
Pixabay

Pixabay

  • Utbyte av rollerna. Manipulation är narcissisternas konst och de använder den för att förvirra och fördärva fakta. De använder den här tekniken för att förvrida sanningen, ändra händelser och lägga ansvaret för en händelse på andra. När man har med sådana individer att göra har man alltid fel utan att ens förstå varför.
  • Offerrollen. En narcissist har varken förståelse eller empati, men de vet hur man simulerar båda för att stimulera den här typen av känslor i andra. De kan spela rollen som den som blivit illa behandlad för att få medlidande och lura känslorna hos dem omkring dem.
4 psykiska tricks som narcissister kan använda sig av för att hamna i centrum - 3

Det här är en superförenkling jämfört med hur invecklade, komplexa och lömska narcissister är, men det kan hjälpa dig att få en uppfattning och kanske känna igen de farligaste beteendena. Den största risken är att inte omedelbart identifiera denna typ av individer och inse det när de redan har gjort skada. De vet hur de ska dölja sin personlighet men förr eller senare komma den fram och avslöjar dem för det de verkligen är. Det är onödigt och oproduktiv att försöka argumentera mot dem, bättre att helt enkelt utesluta dem från sitt liv eller ta avstånd för att uppleva ett större välbefinnande, lugn och bättre självkänsla.

Advertisement