Efter 32 år upptäcker hon att föräldrarna hade registrerat fel namn för systern vid födseln

av sofia

25 Maj 2024

Advertisement

Ofta är det de som får minst uppmärksamhet och ibland till och med de mest försummade, mellanbarn tenderar att få en position som verkar bekräfta klichén om "mellanbarnssyndromet". Denna situation framkom tydligt i berättelsen om en 32-årig kvinna, som av misstag upptäckte ett allvarligt fel i hennes födelseattest.

Advertisement

Vad var det som hände egentligen?

KLa1109/Reddit

En 32-årig kvinna upptäckte att hennes namn var felstavat på hennes födelseattest, där det stod "Linsay" istället för "Lindsay", som hon under hela sitt liv hade stavat det.

Hennes syster delade denna upptäckt på Reddit och underströk hur ett sådant misstag kan visa att mellanbarn ofta får mindre uppmärksamhet än det äldsta och yngsta barnet i en familj.

Många användare delade sina egna erfarenheter av liknande misstag och några hade upptäckt att deras namn eller födelsedatum hade blivit felstavade av deras föräldrar, medan andra hade funnit fel i sina syskons efternamn eller förnamn.

En användare berättade även om en vän vars namn, Yacob, var ett tryckfel från Jacob, men som valde att behålla den felaktiga stavningen eftersom han tyckte att den var unik.

Advertisement

Varför tenderar mellanbarnen att få mindre uppmärksamhet än de andra?

Freepik

Mellanbarn tycks ofta leva i en verklighet som kan bekräfta klichén om att de får mindre uppmärksamhet än sina äldre och yngre syskon.

Detta fenomen, känt som "mellanbarnssyndromet", har väckt forskarnas intresse inom psykologi och sociologi för att förstå varför det är så vanligt och hur det påverkar dessa barns liv.

Nyblivna föräldrar tenderar att fokusera intensivt på sitt första barn, dokumentera varje litet framsteg och möta varje utmaning med både oro och stolthet. När det andra barnet anländer, kommer det till en familj där regler och dynamik redan är etablerade.

Mellanbarnet får inte samma uppmärksamhet som den förstfödda eller det skydd och den omsorg som ofta ges till det yngsta barnet.

När det tredje barnet föds, blir föräldrarna upptagna med spänningen över en "ny" bebis, vilket tvingar mellanbarnet att hitta sin egen plats i en redan trång familj.

Föräldrarnas förväntningar kan också påverka denna process då man med det första barnet ofta är mycket försiktig och investerar tid och energi för att varje utvecklingssteg ska följas noggrant.

Det andra barnet får dock inte samma nivå av uppmärksamhet, eftersom föräldrarna känner sig mer säkra på sina förmågor och mindre oroliga för vilken väg de ska välja.

Syskondynamiken är ytterligare en viktig faktor: det äldsta barnet tar ofta en ledande roll, medan det yngsta anses vara det mest sårbara och behövande av skydd. Mellanbarnet måste balansera dessa två verkligheter, hitta sin plats och ofta utveckla stark självständighet och anpassningsförmåga.

Dessa faktorer kan tillsammans ha en stor inverkan på mellanbarnets självkänsla och emotionella utveckling. Att känna sig mindre i fokus kan leda till ett konstant sökande efter bekräftelse utanför familjen och utvecklingen av en stark självständighet. Men detta kan också främja empati, förmågan att söka kompromisser och övervinna svåra hinder, vilket gör dessa utmaningar till en fantastisk möjlighet till personlig tillväxt.

Berättelsen om den 32-åriga kvinnan som av misstag upptäckte misstaget i hennes födelseattest belyser verkligheten för mellanbarn och det så kallade "mellanbarnssyndromet". Den här berättelsen, som delades på Reddit, gav upphov till stark debatt och ledde till avslöjandet av många andra berättelser om liknande misstag, vilket bekräftar hur mellanbarn kan känna sig mindre uppmärksammade och ibland till och med försummade jämfört med sina syskon.

Source:

Reddit

 
Advertisement