Violsångaren är en söt liten fågel med många färger på sina fjädrar och ser ut att vara tagen ur en Disneyfilm

av sofia

06 April 2020

Violsångaren är en söt liten fågel med många färger på sina fjädrar och ser ut att vara tagen ur en Disneyfilm
Advertisement

Tättingar är mycket vanliga fåglar i många delar av världen, men det är sällan man ser ett exemplar som är så här vackert och fascinerande. Som du kan se på fotona har faktiskt denna Leptopoecile sophiae, eller Violsångare, mångfärgade fjädrar. Det är som att regnbågens alla färger hade förts över till fjäderdräkten på den här söta lilla fågeln! Det är bara hanarna som har färglada fjädrar, honorna å andra sidan, har brungråtoner. Skulle det inte vara trevligt att se en på din terrass?

via Wikipedia

Advertisement
Wikimedia / Ron Knight

Wikimedia / Ron Knight

Tyvärr är chansen inte så stor att du komer att stöta på en nära ditt hem, såvida du inte bor i sydöstra Kazakstan, på den tibetanska platån, på Himalaya eller i Kashmir-regionen. Kort sagt föredrar Violsångaren berg eller trädbevuxna områden.

Advertisement
Reddit

Reddit

Vad beträffar dess kost, lever denna tätting främst på insekter och små ryggradslösa djur, men även på frön och bär, särskilt under vintern.

Reddit

Reddit

Parningssäsongen börjar omkring mitten av maj och slutar i mitten av juni. Det bör understrykas att violsångaren är monogam. Honan lägger vanligtvis 2 till 5 ägg, som hon kläcker efter cirka 2 veckor. Ungarna som kommer att födas kommer att vårdas och matas av sina föräldrar tills de är redo att flyga ut från boet. Allt detta kommer att hända ungefär 20 dagar efter det att äggen kläcks.

Flickr / Imran Shah

Flickr / Imran Shah

En fågel med så speciella färger att den verkar ha designats av ett barn med livlig fantasi!

Advertisement