Coronaviruset - i Honduras tvingas den som bryter mot utegångsförbudet att städa gatorna under några timmar

av sofia

05 April 2020

Coronaviruset - i Honduras tvingas den som bryter mot utegångsförbudet att städa gatorna under några timmar
Advertisement

Om det nu finns restriktiva åtgärder som reglerar människors inträde och uträde från sina hem under denna period av karantän på grund av den  globala pandemin, varför försöker då många människor runt om i världen på alla sätt att komma undan dessa bergränsningar? För att försöka stoppa smittospridningen av covid-19 är det nödvändigt för alla att respektera dessa regler och att lämna huset endast för grundläggande behov, till exempel handla mat, gå till apoteket och så vidare. Och vad gör man då med dem som bryter mot dessa regler?

via Tocoa Exclusivas

Advertisement
Tocoa Exclusivas/Facebook

Tocoa Exclusivas/Facebook

I många länder i västvärlden och i öster tvingas man betala böter eller riskerar till och med fängelse om man bryter mot karantänreglerna, men i Honduras i Centralamerika, rapporteras de som bryter mot karantänen av den lokala polisen och tvingas städa gatorna under några timmar. För att visa detta intressanta "straff" och hur man får betala för denna överträdelse har Tocoa Exclusivas publicerat en video med några som gör just detta på Facebook.

Advertisement
Tocoa Exclusiva/Facebook

Tocoa Exclusiva/Facebook

I Honduras, mer exakt i Puerto Cortés, filmades de som inte respekterade "utegångsförbudet" medan de rengjorde gatorna i staden i det sydamerikanska landet, först efter att ha tillbringat några timmar med "kvarsittning" hos polisen. Inga böter eller månader i fängelse, bara några timmar med att rengöra stadens gator.

En intressant åtgärd som även om den kanske är diskutabel verkar vara mycket mer effektiv än månader i fängelse eller att betala pengar för att ha brutit mot reglerna för den obligatoriska karantänen.

Advertisement