Har du någonsin funderat över varför alla analoga klockor på reklamer visar klockslaget 10 över 10?

av sofia

28 September 2023

Har du någonsin funderat över varför alla analoga klockor på reklamer visar klockslaget 10 över 10?
Advertisement

Ibland är det små nyheter och detaljer som lockar till sig vår uppmärksamhet. Vad är orsaken till detta? Bara ren och skär nyfikenhet! Att lära sig nya saker, ta in information och förstå är en av de egenskaper som skiljer människan från djuren. Så vi ifrågasätter saker - mänskligheten har alltid gjort det - för att tillfredsställa vår önskan om kunskap. Det finns ingen anledning att ställa stora och filosofiska frågor om livet, då även små tvivel kan vara väldigt intressanta och stimulerande. Har du någonsin märkt att klockornas visare i tv-reklam, men ofta också på reklambilder, visar klockslaget 10.10?

En detalj som kanske inte alla har uppmärksammat, men som vi kan försäkra dig om är allt annat än slumpmässig. Allt detta är genomtänkt och har ett flertal skäl bakom sig. Är du nyfiken på vilka?

via Realclearscience

Advertisement

Anledningen till valet av klockslag

Anledningen till valet av klockslag

Guy Sie/Flickr

I marknadsförings- och försäljningsvärlden lämnas ingenting åt slumpen och detta är allmänt känt. Inte ens tiden som anges av visarna på analoga klockor. Det finns olika anledningar och studier som har lett till ett sådant val. Till att börja med har positionen för visarna när den visar tiden 10.10 en viss symmetri, något harmoniskt som är behagligt att se på. Men inte bara det, utan deras form liknar även ett leende som därmed får oss att tänka positivt.

Dessutom tolkar vissa symbolen "V" som en symbol för seger när visarna står så, en gest som naturligt förknippas med framgång och en form av tillfredsställelse.

Med tanke på de miljoner som investeras i reklamkampanjer och hur många av de mest kända klockmärkena som faktiskt använder sig av detta "trick" är det rimligt att tro att det finns en sanningsgrund i det som har sagts hittills. För att undanröja alla tvivel vill vi dela en av de många studier som stöder det vi just har förklarat.

Advertisement

Experimentet och dess resultat

Experimentet och dess resultat

Wikimedia

För att förenkla deras experiment skulle man kunna säga att vissa forskare har bestämt sig för att undersöka djupare reaktioner från det omedvetna när det stimuleras av vissa bilder. Därför valde de ut 46 deltagare (20 män och 26 kvinnor) helt omedvetna om syftet med experimentet och lät dem genomgå några tester.

I det här fallet ombads de att titta på några bilder av klockor som visade följande klockslag: 8.20, 11.30 och 10.10, sedan ombads de att välja vilka klockor de gillade mest. 20 olika klockor, var och en fotograferad medan de visar tre olika tider visades på bilder med en vit bakgrund. Efter att ha frågat om deras preferenser ställdes även frågan "Vilken klocka skulle du vara mer benägen att köpa?".

Det visade sig att de klockor som fick flest röster var just de som visade 10:10. Detta beror på att det subliminala budskapet om ett "leende ansikte" omedvetet skulle kunna påverka graden av tillfredsställelse och därför köplusten från försökspersonernas sida. Oväntat nog fick klockorna som visade 8.20 – och som därför borde ha påmint oss om ett "ledset ansikte" – ungefär samma resultat som de som visade 11.30, eller ett "neutralt leende".

Sammanfattningsvis visade det sig - från detta och andra experiment - att användningen av en bild som kan framkalla positiva känslor kan påverka iakttagarens känslomässiga respons och därmed uppmuntra dem till att köpa. Var du medveten om detta?

Source:

Frontiersin

Advertisement