Ensamstående förälder: för- och nackdelar med denna roll även ur Shakiras synvinkel

av sofia

28 Mars 2024

Ensamstående förälder: för- och nackdelar med denna roll även ur Shakiras synvinkel
Advertisement

Separationen mellan två personer är något som kan hända när som helst. Två människor som älskar varandra svär varandra evig kärlek, bestämmer sig för att bilda familj, men inser sedan att de inte längre har så mycket gemensamt med tiden och att det inte längre är en bra idé att bo ihop. De bestämmer sig för att gå skilda vägar och barnen, om det finns några, får bo hos den ena eller den andra.

Att vara ensamstående förälder är en stor utmaning och det är inte garanterat att man kommer att lyckas, men det finns inte bara negativa sidor, tvärtom. Det finns de som har lyckats se på livet med en positiv inställning efter separationen från sin partner. Ett exempel på detta är Shakira, den berömda internationella popstjärnan.

Advertisement

Shakira, en ensamstående mamma

Shakira, en ensamstående mamma

shakira/Instagram

Nyheten om Shakiras separation från fotbollsspelaren Piqué är inte okänd för allmänheten. Efter 11 år tillsammans och två barn tog de två farväl av varandra, men även om det var smärtsamt verkar det ha fått positiva resultat för sångerskan. Som hon själv erkände i flera intervjuer var uppbrottet med hennes ex något som gjorde att hon återhämtade sig. Innan hon separerade kände hon sig låst både som förälder och som professionell, men sedan dess har allt förändrats även om rollen som ensamstående mamma inte alltid är enkel.

Shakira pratade om hur komplicerat det är att hantera sina två barn, att se till att de alltid har allt det de behöver, speciellt omtanke och närvaro, medan hon samtidigt fortsätter att vara den berömda person hon alltid har varit.

Att inte ha en partner att förlita sig på vid olika tidpunkter på dagen kan vara ett problem. Det finns många ptaganden, liksom ansvar och du har alltid rädslan för att göra misstag. Och det här är inte en känsla som bara kännetecknar Shakiras föräldraroll.

Advertisement

Det finns positiva och negativa aspekter...

Det finns positiva och negativa aspekter...

Needpix

Det finns många ensamstående föräldrar i världen. Att ett par splittras kan bero på olika faktorer, men det går inte att förneka att det faktum att en av de två föräldrarna saknas hemma märks av. Det är därför vi har försökt analysera för- och nackdelarna med att vara ensamstående förälder. Låt oss försöka förstå vilka de är.

Att vara ensamstående innebär att ha mer ansvar, men också mer frihet när det kommer till att fatta beslut. Det kommer alltså att vara enklare att bestämma saker, särskilt vardagliga ting, eftersom man inte behöver den andras godkännande. Inga långa diskussioner, inga förklaringar, utan en enda synpunkt som omsätts i praktiken för dagliga frågor. Det betyder dock inte att man slipper konfrontera sitt ex angående viktiga och strukturella frågor, utan rör bara enklare frågor.

Sedan finns aspekten som rör barnens självständighet. Vi tror ofta att barn skulle kunna bli lidande av en liknande situation, men det är inte sagt att det ska behöva vara så. Det faktum att bara ha en förälder hemma lyckas på något sätt forma dem. Det ger dem mer ansvar - alltid med hänsyn till deras ålder - och uppmuntrar till att hjälpa till mer i hemmet. De kommer med stor sannolikhet att dra nytta av detta i vuxen ålder.

Vilka är de negativa sidorna?

Även om det å ena sidan finns många positiva aspekter, finns det å andra sidan också negativa sådana. Alla som dagligen bär ansvaret för sina barn vet att de inte kan ignorera den ekonomiska aspekten. Utgifterna lurar alltid runt hörnet och man måste ständigt hitta sätt att säkerställa att inget saknas hemma. Det kommer att krävas många uppoffringar, men också tillfredsställelsen av att övervinna dessa utmaningar. Shakira har själv uttryckt hur svårt det är att ta hand om sina barn och därefter rusa till inspelningsstudion för att arbeta med sina musikprojekt.

Det kan vara positivt att få fatta alla beslut på egen hand från en praktisk synpunkt, men det kan också vara komplicerat på grund av den konstanta rädslan för att göra misstag. Det är vanligt att de som bär denna börda känner sig pressade och skulle känna sig mer skyldiga om något gick fel. Att dela ansvaret är viktigt, men för ensamstående föräldrar är det inte alltid genomförbart.

Sedan kan barnen, beroende på deras personlighet, lida av frånvaron av en av de två föräldrarna. De skulle vilja tillbringa mer tid med den andra föräldern som i vissa fall är nästan helt frånvarande vilket kan orsaka osäkerhet. I dessa lägen kommer även den ensamstående föräldern att få ansvaret att i möjligaste mån undvika att detta leder till allvarliga problem.

Sammanfattningsvis är det inte så illa...

Trots allt detta finns det dock många ensamstående föräldrar som liksom Shakira gillar att bo ensamma. Som vi nämnde, finns det många utmaningar, men det är också underbart att kunna uppleva varje ögonblick i sina barns liv till fullo.

Vad tycker du?

Advertisement