De skriver brev till varandra och blir brevvänner, först 40 år senare träffas de ansikte mot ansikte för första gången

av sofia

06 November 2023

De skriver brev till varandra och blir brevvänner, först 40 år senare träffas de ansikte mot ansikte för första gången
Advertisement

Har du någonsin haft en brevvän, en person som du har skrivit många brev till, berättat dina hemligheter för, anförtrott dina rädslor åt? För många människor, särskilt för några år sedan när det ännu inte ännu fanns sociala medier som gjorde kommunikationen mycket mer omedelbar, var detta ett sätt att hålla kontakten med andra. Det fanns förstås även telefoner, men brev var normalt vid meddelandeutbyte.

Även om detta är något som många har gjort, har inte alla lyckats hålla kontakt med samma person under en längre tid. Detta är däremot situationen som de två kvinnorna i centrum av denna berättelse befann sig.

Advertisement

Början på en djup vänskap

Krystel Alston and Haley Briggs were paired up as pen pals during elementary school in 1980. The 10-year-olds were from...

Pubblicato da ABC7 su Martedì 24 ottobre 2023

Allt började när de båda, år 1980, bara var 10 år gamla. Respektive skolor offentliggjorde ett projekt med brevväxling mellan jämnåriga i andra delar av världen. Efter många år lyckades Haley Briggs, från Douglassville, Pennsylvania, och Krystel Alston, från Ontario, Kalifornien, träffas för första gången.

Från enkla samtal och frågor höll de två små flickorna, sedan tjejerna och slutligen kvinnorna, kontakten länge, men hade aldrig haft möjlighet att träffas personligen. De hade bestämt sig för att göra det när de fyllde 50, men lyckades inte.

Vad hände sen? Förlorade de kontakten? Absolut inte, de fortsatte prata med varandra och gick gradvis över från brev till sociala medier.

Advertisement

Deras första möte först 40 år senare...

Deras första möte först 40 år senare...

Pexels - Not the actual photo

En mycket sällsynt vänskap som övervann många personliga svårigheter, höll med tiden, tills de, exakt 43 år efter det första brevet, träffades för första gången.

Mötet ägde rum i Pennsylvania, där Krystel kom ikapp Haley. "Vi skrev inte alltid till varandra, men även efter korta stunders tystnad fann vi tid att kontakta varandra igen - berättar de två kvinnorna - Vi berättade för varandra om hur våra liv utvecklades och på något sätt försökte vi alltid uppdatera varandra".

Många handskrivna brev var den enda kontakten mellan de två i åratal, innan de gick vidare till användningen av sociala medier som säkerligen påskyndade deras utbyten och uppdateringar.

Vikten av deras vänskap

Under deras första och känsloladdade möte ansikte mot ansikte berättade Krystel och Haley för varandra om sig själva och tog med sig några av de första breven de hade skrivit till varandra i mycket ung ålder, de log och njöt av varandras sällskap efter så många år. Som båda sa var det egentliga syftet med brevprojektet som organiserades av deras skolor att skapa varaktiga vänskaper.

Naturligtvis är det inte lätt att hålla detta utbyte vid liv, men de lyckades, de behöll ett löfte som de gett som unga, de övervann hinder, oförutsedda händelser, mer eller mindre vackra ögonblick i livet, globala nödsituationer och i slutligen lyckades de med sin avsikt. De träffades, presenterade sig för varandra personligen, skakade hand och utbytte en lång och rörande kram för att försegla den djupa vänskap som hade fötts, om än på avstånd, vid skolbänkarna.

En känsloladdad berättelse som får oss att återigen förstå vikten av att ha vänner och människor att alltid lita på.

 

 

 

Advertisement