Han döljer sina covid-19 symptom för att vara med när hustrun föder barn och det slutar med att även hon blir smittad

av sofia

04 April 2020

Han döljer sina covid-19 symptom för att vara med när hustrun föder barn och det slutar med att även hon blir smittad
Advertisement

En man undanhöll sina symptom på coronaviruset för sjukhuspersonalen så att han kunde vara med sin gravida hustru på  förlossningsavdelningen på sjukhuset i New York, enligt USA Today. Under denna period då den globala coronaviruspandemin även har nått USA, verkar det som att smittan spridit sig som mest i New York och staden tvingas därför bemöta en helt ny situation.

via USA Today

Advertisement
Pxfuel

Pxfuel

På grund av denna nödsituation bör historier som denna inte ske för att undvika att sprida infektionen. Enligt USA Todays rapport avslöjade mannen sina symtom och sin eventuella exponering för coronaviruset för sin fru först efter det att hon fött och först när mannen började visa tecken på  andningssvårigheter.

Allt detta hände på Strong Memorial Hospital i Rochester, i staden New York. Även om sjukhuspersonalen följde integritetslagstiftningen när det gäller den inblandade familjen, avslöjade de att även den nyblivna mamman, kort efter det att hon fött sitt barn, testade positivt för covid-19. Man vet ännu inte huruvida även bebisen är smittad.

 

Advertisement
Hospital Clinic/Flickr

Hospital Clinic/Flickr

En tankelös gest, av mannen i fråga, som tvingade sjukvårdspersonalen på förlossningsavdelningen på Strong Memorial Hospital i Rochester, att vidta mer strikta åtgärder angående vem som får tillgång till avdelningen. University of Rochester Medical Center, vars campus inkluderar Strong Memorial, meddelade måndag den 30:e mars att de skulle börja mäta besökarnas temperatur och kräva att personal, patienter och besökare bär kirurgiska masker inne på anläggningen.

Så att ett sådant mänskligt misstag och denna typ av hänsynslösa gest inte längre kan upprepas i en av de städer i Usa där det största utbrottet av corona har skett.

Advertisement