Att tillbringa mer tid med sina föräldrar när de är gamla kan försena deras åldrande enligt en studie

av sofia

28 Januari 2020

Att tillbringa mer tid med sina föräldrar när de är gamla kan försena deras åldrande enligt en studie
Advertisement

För många av oss har våra föräldrar alltid funnits där, men ibland tar vi dem kanske för givet. När vi behövde dem som mest, särskilt i vår ungdom, fanns de alltid där för oss för att stötta och hjälpa oss hela tiden.

Med åren blir föräldrarna äldre och att inse att en pappa eller mamma åldras är för ett barn inte alls lätt, just för att en förälder anses vara nästan en "hjältelik" figur. Förutom den fysiska nedgången bör man dock alltid ha i åtanke att en stor komponent i för tidigt åldrande spelas av psyket och av de problem som berör det. Bland dessa ensamhet. En studie angående just detta har visat hur viktigt det är att hålla pappor och mammor sällskap efter en viss ålder.

via JAMA Internal Medicine

Andrew Hayward/Flickr

Andrew Hayward/Flickr

Ensamhet och funktionsnedsättning är två mycket sammanlänkade saker. Det kan tyckas självklart, men utöver faktorerna för fysiskt lidande kan det vara avgörande att hålla sina äldre föräldrar sällskap för att bromsa deras åldrande. En undersökning genomförd av University of California i San Francisco varade i 6 år och involverade 1604 vuxna 60 år och äldre.

Genom att övervaka deras vardagliga liv och fråga dem om de kände sig utestängda eller isolerade fann forskarna att alla som kände sig ensamma också hade svårare att utföra dagliga aktiviteter. Ensamhet orsakar kronisk stress och kan därför leda till olika former av depression ett tillstånd som verkligen inte hjälper människors välbefinnande och hälsa och därmed ökar risken för att drabbas av sjukdomar.

Advertisement
Needpix

Needpix

Kort sagt, att vara ensam för länge, var för majoriteten av deltagarna i studien över 60 år, en faktor som ledde till för tidig nedgång, samt en hälsorisk. När en person känner sig isolerad eller avstängd från andras liv kan den därför uppleva att nedgången går fortare. Å andra sidan är det att vara närvarande, prata och känna sig omhändertagen saker som hjälper till att hålla kroppen aktiv.

Detta är anledningen till att ett barn, utöver sin åtaganden, sin lathet eller kanske även om det ibland är tråkigt aldrig bör glömma att spendera tid tillsammans med sina föräldrar. Å andra sidan är det små gester för den som utför dem, men stora gåvor för dem som tar emot dem. Vem vet om du, efter att ha läst den här studien, kanske fick lust att hälsa på din pappa eller mamma!

Advertisement