Att skriva namn på sjukhusmössan under operationen, en läkares idé som skulle kunna rädda liv

av sofia

28 April 2019

Att skriva namn på sjukhusmössan under operationen, en läkares idé som skulle kunna rädda liv
Advertisement

Under en operation, även när det är en enkel eller rutinmässig operation, finns det alltid en risk att något oförutsägbart kan hända. I dessa ögonblick finns det väldigt lite tid för att agera, man måste vara perfekt samordnad och förstå varandra på direkten. För detta ändamål har en läkare som blivvit känd över hela världen som "Rob anaesthetist" uppfunnit ett enkelt och genialt sätt att förbättra kommunikationen mellan hälsopersonal.

Advertisement
patientsafe3

patientsafe3

Tanken är att skriva namnen på läkare, assistenter och sjuksköterskor på den sterila sjukhusmössan som varje operatör måste bära. Förutom personuppgifter skrivs också specialiseringen: anestesiolog, kirurg, huvudsjuksköterska etc.

Advertisement
patientsafe3

patientsafe3

Det kan tyckas banalt eller självklart men det här sparar dyrbar tid i kritiska stunder och i vissa fall besparar det även människors liv. Det händer ofta att många människor är närvarande eller att folk kommer och går i operationssalen, så det är svårt att komma ihåg alla. Med sjukhusmössan och munskydd på ansiktet är det ibland svårt att känna igen varandra.

lotusgav

lotusgav

När man utför ett känsligt ingrepp måste man agera som ett team som känner till varandras roller och vet exakt vem man ska ropa på för att skicka över ett visst instrument eller vem som ska ersätta en för att ingripa i specifika situationer.

patientsafe3

patientsafe3

Denna briljanta idé, förutom att effektivisera arbetet i det medicinska teamet, uppskattades också mycket av patienterna själva. Det är i själva verket ett system som gör sjukhusmiljön mer bekant och mindre svår för dem som befinner sig i ett tillstånd av både fysisk och psykisk spänning och sårbarhet.

lotusgav

lotusgav

Genom att anta Rob anestesiologens initiativ kan de tillgängliga resurserna också optimeras, eftersom varje medlem av den medicinska personalen tar sin egen personliga sjukhusmössa till jobbet. Detta undviker användningen av engångsartiklar av icke-återvinningsbara material, för vilka sjukhuset kontinuerligt måste spendera pengar och det rör sig dessutom om ett förorenande material.

Advertisement
patientsafe3

patientsafe3

Inspirationen har också smttat av sig till många andra kliniker och sjukhus som har kopierat initiativet och berömde dess avväpnande intelligens. Man hoppas att fler och fler yrkesverksamma inom sektorn kommer att ta efter detta exempel även på hur en personlig idé kan förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds och bevara människors välbefinnande.

Advertisement