En flock gäss kommer fram till övergångsstället: men det de gör efteråt förvånar de förbipasserande

av Linda Solari

04 Juli 2017

En flock gäss kommer fram till övergångsstället: men det de gör efteråt förvånar de förbipasserande
Advertisement

Uppfostran är grunden för att kunna ha en bra tillvaro tillsammans, oavsett om det är hemma eller i någon annan miljö. Gatan är inte utesluten: både bilister och fotgängare måste respektera regler för att förhindra osämja och allvarligare olyckor. Vi borde ta exempel från dessa gäss som visar hur vi borde korsa vägen: inte bara att de kommer fram till övergångsstället, men naturligtvis väntar de på grön gubbe!

Advertisement
Advertisement