Berättelsen om tre generationer av enäggstvillingar i familjen Syracuse

av sofia

29 April 2024

Berättelsen om tre generationer av enäggstvillingar
Advertisement

Tvillingfödslar har alltid varit något som har väckt nyfikenhet och beundran, inte bara inom de berörda familjerna utan även i vetenskapliga kretsar. När sådana händelser dessutom upprepas generation efter generation, lockar de utan tvekan till sig ännu större uppmärksamhet. Idag vill vi dela en berättelse om en familj där just detta skedde.

via Youtube

Advertisement

En speciell händelse i familjen Syracuse

This Is CNY/YouTube

1956 fick Mary Byrne en stor överraskning när hon födde enäggstvillingarna Barb och Susie, utan att ens veta att hon väntade två flickor.

Före dem hade Mary och Bill Byrne fyra söner och bodde på Twin Hills Drive i Syracuse, där Bill drev Byrne Dairy med sina bröder.

Denna händelse gav upphov till en extraordinär tradition av enäggstvillingar i familjen: Barb, en av de ursprungliga tvillingarna, fick enäggstvillingarna Carolyn och Theresa 1990.

Åratal senare förde Barbs äldsta dotter, Mary, traditionen vidare genom att föda enäggstvillingarna Aria och Ava den 3:e februari.

Denna fantastiska händelse har skapat tre generationer av enäggstvillingar i familjen, som delar ett starkt band och unika egenskaper.

Barb och Susie reflekterar över sina erfarenheter som tvillingar, inklusive barndomsbus och jakten efter en egen identitet, vilket visar hur deras relation har varit en källa till styrka och glädje i varandras liv.

Advertisement

Hur stor är chansen att få tvillingar?

Freepik

Fenomenet med tvillingfödslar har länge fascinerat både vetenskapen och samhället.

Globalt sett är sannolikheten för en tvillingfödsel relativt låg, men den varierar betydligt mellan olika regioner och befolkningar. Till exempel är sannolikheten att få tvillingar högre bland par med afrikanskt ursprung, medan den är lägst bland de med asiatiskt ursprung.

Åldern hos mamman är också en betydande faktor: Kvinnor över 30 år har en större benägenhet att föda tvillingar, delvis på grund av hormonella förändringar som främjar frisättningen av flera ägg per cykel. Dock kan en högre ålder hos mamman även öka risken för komplikationer under graviditeten och vid förlossningen.

Videon av denna otroliga familj

Som vi har sett i den rapporterade historien, spelar familjehistorik en avgörande roll, särskilt när det finns fall av tvillingar på mammans sida av familjen. Detta beror på att benägenheten att frigöra flera ägg per cykel kan ärvas.

Framstegen inom medicinsk teknik och den ökade användningen av fertilitetsbehandlingar, som in vitro-fertilisering (IVF), har också ökat chanserna för tvillingfödslar betydligt. Fertilitetsbehandlingar ökar ofta antalet ägg som är tillgängliga för befruktning, vilket resulterar i en högre sannolikhet för att flera embryon implanteras.

Den anmärkningsvärda historien om familjen Syracuse, med sina tre generationer av enäggstvillingar, belyser inte bara det unika och underbara med tvillingfödslar, utan även de djupa familjeband som de kan skapa och förstärka.

Source:

Youtube

Advertisement