Vilket djur lyckas du urskilja först? Svaret skulle kunna avslöja om du är ett offer eller en manipulativ person

av sofia

18 Juli 2023

Vilket djur lyckas du urskilja först? Svaret skulle kunna avslöja om du är ett offer eller en manipulativ person
Advertisement

Det finns många teorier om människans natur och hur människor beter sig i olika situationer. Vissa människor verkar ha en naturlig tendens att låta sig ryckas med av händelser, medan andra alltid försöker kontrollera allt som händer omkring dem. Dessa två kategorier kan definieras som "offer" och "manipulativa människor". Offer är de människor som tenderar att inte störa händelseförloppet, övertygade om att det inte finns mycket de kan göra för att förändra saker och ting. I vissa fall kan denna attityd vara positiv och något som tillåter oss att njuta av nuet. Någon som manipulerar försöker istälet ständigt utöva sin makt över saker och människor.

Ta reda på vilken kategori du tillhör genom att titta på bilden och lägga märke till det första djuret som fångar din blick. Det du ser först kommer att avslöja vilken kategori du skulle kunna tillhöra. Kom dock ihåg att testet endast är en "generell indikator" och att det inte bör användas som den enda källan som definierar din personlighet.

via Fortementein

Advertisement
Vilket djur lyckas du urskilja först? Svaret skulle kunna avslöja om du är ett offer eller en manipulativ person - 1

Varje individ har egenskaper och beteenden som identifierar henne eller honom som en manipulativ person eller ett offer.

I vissa situationer kan dessa egenskaper samexistera och man kan ändra sitt beteende, men i allmänhet finns det tendenser inom var och en av oss som leder oss mot en av dessa två kategorier.

Efter denna enkla introduktion vill vi nu så klart veta vilket djur som fångade din uppmärksamhet?

Advertisement
Mohamed Hassan/stockvault

Mohamed Hassan/stockvault

Om du såg en björn kan detta betyda att du är en spontan person som inte rationaliserar och överanalyserar vad som finns framför dig. Du tenderar att vara en optimistisk individ och du behöver inte organisera saker i god tid, snarare älskar du att improvisera eftersom du vet hur du kan anpassa dig till de mest olikartade omständigheterna. Detta kan vara en fördel i vissa situationer, men även en risk i andra.

Har du sett en hund? Detta kan betyda att du är en manipulativ person, men inte en elak sådan. Du vill helst inte behöva ta kontroll genom att manipulera, men du kan knappt hjälpa det eftersom det är din försvarsmekanism. Du är med andra ord en person som försöker försvara sig från andra genom att manipulera situationer, men bara för att ha allt under kontroll. Du vill inte utnyttja någon eller utnyttja andra till din fördel.

Karen Arnold/publicdomainpictures

Karen Arnold/publicdomainpictures

Om det första djuret du såg däremot var katten, så kan det betyda att du är särskilt misstroende mot människor, och av den anledningen är du en manipulativ person som ofta agerar impulsivt. Denna personlighetstyp kan orsaka problem i relationer, eftersom folk kanske inte heller vill lita på dig. Du bör överväga att agera mindre instinktivt och försöka öppna dig för andra lite mer.

Om det första djuret du såg var en fladdermus, kan detta innebära att du är en transparent, spontan och uppriktig person. Denna personlighetstyp kan vara mycket bra för mänskliga relationer. Människor ser dig som någon de kan lita på och anförtro sig åt, en lojal vän och en trogen partner. Men även att vara för spontan kan ge upphov till vissa problem, det är bättre att hitta den rätta balansen mellan "naiv" spontanitet och en mer genomtänkt analys av saker och ting.

Slutligen, om du såg en apa först, kan detta betyda att du är en autentisk person, men som också vet när du ska manipulera andra för att få dem att hålla med dig. Denna personlighetstyp kan vara mycket användbar i vissa situationer, till exempel när man gör affärer eller inom politik. Det är dock viktigt att vara medveten om att manipulation av andra inte alltid är den bästa lösningen och att det kan få negativa konsekvenser, särskilt när det gäller känslomässiga relationer.

Advertisement