I vissa länder pratas det om att mor- och farföräldrar borde få ersättning för att vara med sina barnbarn

av sofia

26 April 2023

I vissa länder pratas det om att mor- och farföräldrar borde få ersättning för att vara med sina barnbarn
Advertisement

Att bli föräldrar är verkligen goda nyheter som ger så mycket glädje, men nöjet av att bli mor- eller föräldrar bör inte heller underskattas. Har du någonsin blivit pressad av dina eller din partners föräldrar att skaffa barn bara för att de skulle kunna få barnbarn? Vi är säkra på att detta har hänt mer än en person. Denna roll tas dock ofta lite för given. Vi pratar alltid om hur svårt det är för föräldrar att ta hand om små barn, hur tröttsamt det är för en nybliven mamma att amma dag och natt och så vidare. Allt detta är sant förstås, men även att ta hand om barn med outtömlig energi i en ganska hög ålder är ingen barnlek, bokstavligen.

Apropå detta har det utarbetats ett intressant förslag för att hjälpa mor- och farföräldrar, som faktiskt väldigt ofta tar hand om sina barnbarn på samma sätt som föräldrarna gör.

via Economist

Advertisement
bryandilts/Pixabay - Not the actual photo

bryandilts/Pixabay - Not the actual photo

Mor- och farföräldrar, borde för det faktum att de tar hand om sina barnbarn få pengar från staten just som "belöning" för det "jobbet".

För om vi funderar en stund över att de ofta tar hand om sina barnbarn utför de i princip samma uppgifter som en barnvakt, men gratis. Uppenbarligen skulle en förälder (en mor- eller farförälder) aldrig be om pengar för att ta hand om sina barnbarn, men ändå blir även de trötta av att lägga tid, pengar och energi på att tillgodose alla behov hos barnen. Faktum är att det finns många nyblivna föräldrar som förlitar sig på mor- och farföräldrarnas dyrbara hjälp. Kanske lämnar de sina barn hos dem efter skolan, ber om barnpassning för att ta en ledig kväll och av många andra skäl.

Kort sagt, de är nästan oumbärliga och därför har man börjat fundera på hur man ska kunna "belöna" dem för detta, men hur exakt?

Advertisement
Freepik - Not the actual photo

Freepik - Not the actual photo

De bör avlönas genom ekonomisk ersättning eller skatteavdrag, för att konkret kunna hjälpa dessa människor.

Detta "bidrag" skulle också gynna födelseantalet genom att lösa ett problem för alla de par som inte har bestämt sig för huruvida de ska skaffa barn eller inte. Tyvärr kostar det idag mycket att bilda familj och många par måste sätta sig ner och beräkna utgifterna innan de gör ett sådant val. Om de kunde räkna med mor- och farföräldrar, uppmuntrade av ekonomiskt stöd för att ta hand om sina barnbarn, skulle även unga människor kunna vara mer benägna att skaffa barn och känna sig lite mer säkra.

Den tid och uppmärksamhet som mor och farföräldrar ägnar åt sina barnbarn är resultatet av glädje och kärlek. Detta tar dock inte bort det faktum att ekonomiskt stöd skulle kunna hjälpa till att sköta barnen lite lättare och avlasta vissa plikter och lite stress från de nyblivna föräldrarnas axlar. Vad tycker du om den här idén?

Advertisement