Enligt vissa forskare skulle användandet av smarttelefoner kunna förändra människokroppen

sofia

02 Augusti 2019

Enligt vissa forskare skulle användandet av smarttelefoner kunna förändra människokroppen
Advertisement

Fenomenet "bensporrar" är ett fysiologiskt tillstånd som vanligtvis förekommer bland människor som kommit upp lite i åldern och som lider av särskilda patologier eller på grund av långvarig felaktig hållning. Kroppen tenderar att anpassa sig till dess tillstånd och därför försöker den kompensera på bästa möjliga sätt. En onaturlig krökning av skelettet gör att det bildas ny vävnad.

via New York Times

Advertisement
Inside Edition/YouTube

Inside Edition/YouTube

De situationer där mer ben utvecklas över det som redan finns är till exempel vid kronisk inflammation, onaturlig böjning och förlorad muskelton med åren. Men dessa "nya vävnader" är ofta av små dimensioner, volym och densitet. Resultatet som framkommer av studien genomförd av en grupp australiska forskare vid University of the Sunshine Coast i Queensland är dock annorlunda. Forskningen fokuserade på ett urval av ungefär 1200 personer som utsattes för röntgenstrålar.

Från röntgendiagnostiska test visade det sig att över 40% av de undersökta individerna hade konstiga brosk- och benformationer i området strax under skallen, ett slags "horn" som ofta kan kännas vid beröring. Den mest intressanta aspekten är åldern på de personer som undersökts som var mellan 18 och 30 år. Formen, storleken och konsistensen hos bensporrarna var sådan att de antydde att deras bildning genererades vid en mycket tidig ålder, då dessa individer var barn.

Inside Edition/YouTube

Inside Edition/YouTube

I samband med studien lade man fram några möjliga hypoteser om orsaken till dessa neoformationer. Anledningen till benutveckling i regionerna vid botten av skallen kan vara smarttelefoner och deras intensiva användning från tidig ålder.

Fenomenet skulle simulera ett tillstånd av kronisk inflammation som kan liknas vid det som skapas hos äldre personer, vilket således stimulerar tillväxten av benvävnad. För tillfället är det bara en fråga om teorier och antaganden eftersom vi inte har tillräckligt med data för att på ett säkert sätt bekräfta en verklig koppling mellan användning av mobiltelefoner och bildandet av bensporrar, men det är information som får oss att reflektera djupare kring om användning av smarttelefoner och deras eventuella negativa konsekvenser.

Advertisement