Ju mer vi åldras desto svårare har vi att stå ut med människor - en studie avslöjar orsaken

av sofia

17 Oktober 2021

Ju mer vi åldras desto svårare har vi att stå ut med människor - en studie avslöjar orsaken
Advertisement

Har du någonsin tänkt på att när vi blir äldre blir vi mindre och mindre toleranta gentemot andra människor, även de vi har känt hela livet? Vanligtvis sägs detta utan någon vetenskaplig grund, som för att understryka att ålderdomen, eller snarare, en mogen ålder, gör oss till "offer" för livets upplevelser som förändras kontinuerligt. Ju mer saker förändras runt omkring oss, desto mer har vi svårare att förstå och "tolerera" andra, vilket begränsar vårt sökande efter sociala relationer. Vad händer om vi säger att denna teori faktiskt verkar ha en vetenskaplig grund?

via Quartz

Advertisement
Robert Wallace/Flickr

Robert Wallace/Flickr

En dubbelstudie som genomfördes av universiteten i Oxford i Storbritannien och Aalto i Finland har visar hur tidens gång och åldrande får alla människor att begränsa sina känslomässiga relationer och vänner. Varför sker detta? Helt enkelt för att övergången från tonåren till vuxenlivet, och följaktligen från vuxenlivet till mogen ålder och sedan ålderdomen, leder till att människor blir mer selektiva när det gäller alla aspekter av deras liv, från små till stora saker. Med åldern finns ett allt mindre behov av meningslösa och lättsinniga saker, både när det gäller konkreta behov samt i sociala relationer.

Den dubbla undersökningen som genomfördes av universiteten i Oxford och Aalto tog hänsyn till cirka 3 miljoner vuxna människor genom att analysera deras privata kontakter, hur ofta de interagerade inom dessa relationer, både via sociala medier, via telefon men också "i verkliga livet" inom alla livets områden : familj, kärleksrelationer, arbete och tillfälliga relationer. Resultatet av forskningen bekräftade vad vi förutspådde i början av artikeln, nämligen att med årens gång och i samband med att man åldras tenderar man att sortera bland sina sociala relationer och plocka bort de människor som anses vara meningslösa eller som vi inte längre trivs med och istället prioritera de relationer som känns mest ärliga och varaktiga.

Advertisement
Bev Sykes/Flickr

Bev Sykes/Flickr

Ju mer man åldras, desto mer minskar också tålamodet och den uppmärksamhet man riktar gentemot andra människor och detta är säkert en av anledningarna till att vi tenderar att "tolerera" andra mindre när de anses vara för lättsinniga och inte användbara i vårt dagliga liv. Istället stärks de relationer som baseras på ömsesidigt förtroende med de människor som vi anser vara både stabila och pålitliga, de människor vars närvaro inte på något sett är onödig, utan som istället är väsentliga element för vår överlevnad.

Sammanfattningsvis tenderar vi att omge oss själva i en mer vuxen och mogen ålder med människor som "står ut med oss" på ett kärleksfullt sätt och som även vi står ut med utan några om och men, genom att eliminera allt som helt enkelt är överflödigt!

Advertisement