Kära mor- och farföräldrar, om ni tar hand om era barnbarn kommer ni att leva längre!

sofia

21 Juni 2019

Kära mor- och farföräldrar, om ni tar hand om era barnbarn kommer ni att leva längre!
Advertisement

Det sägs att när man bli morförälder förändras livet, för vissa till och med mer än när de blir föräldrar. När man blir äldre får många saker en annan betydelse, man tittar ibland tillbaka med nostalgi och ibland med lugn. Vi är medvetna om hur viktiga mor- och farföräldrar är för sina barnbarn, men det pratas väldigt lite om de fördelar som detta förhållande  har för dem själva. Även om mor- och farföräldrars roll ofta är fysiskt krävande, avslöjar vetenskapen att de som tar hand om sina barnbarn lever längre.

Advertisement
Pixabay

Pixabay

Goda nyheter alltså för mor- och farföräldrar som är aktivt involverade i skötseln av sina barnbarn. I allt större utsträckning kräver livets frenetiska takt att föräldrarna får hjälp med att ta hand om sina barn och vem kan erbjuda bättre hjälp än mor- och farföräldrar? Vem kan ge dem kärlek, uppmärksamhet och samtidigt förmedla lugn till föräldrarna? En studie angående åldrande i Berlin har visat att detta förhållande är väldigt viktigt även för mor- och farföräldrarna.

Relationen ger inte bara emotionella fördelar, men verkar även kunna förlänga deras liv. Faktum är att forskning har visat att 37% av mor- och farföräldrar som tar hand om sina barnbarn har ett lägre dödstal än de som inte kan eller inte vill. 500 personer i åldern 70 och uppåt analyserades från 1990 till 2009 vartannat år och cirka 50% av mor- och farföräldrarna som såg efter sina barnbarn levde fortfarande 10 år senare.

Flickr

Flickr

Kring orsakerna bakom resultatet för denna studie finns det fortfarande många antaganden, en av de mest trovärdiga teorierna har att göra med känslan av tillfredsställelse och uppfyllelse som följer av att sköta om sina barnbarn. Vad som är avgörande är att det måste finnas en vilja bakom och inte en skyldighet, mor- och farföräldrarna måste verkligen vilja delta i barnens liv.

Så frukta inte tröttheten, att ta hand om barnbarnen kommer att gynna eran hälsa på alla sätt!

Advertisement