Om man är full av elakhet i vardagen räcker det inte med att be en bön för att lätta sitt samvete

av sofia

26 April 2019

Om man är full av elakhet i vardagen räcker det inte med att be en bön för att lätta sitt samvete
Advertisement

Det finns ett flertal uttryck och ordstäv som uttrycker begreppet dualitet och tvetydighet som är typisk för många människor. Att säga till exempel "utseendet bedrar" eller "tala väl och agera illa" beskriver på olika sätt ett beteende som endast överensstämmer på ytan med moral och sociala normer. I verkligheten är de just de individerna som är bärare av sanning och principer de första som visar sina värsta sidor i den privata sfären, i en slags dubbel identitet.

via inc.com

Advertisement
maxpixel.net

maxpixel.net

Denna princip gäller för religion, för normerna av gemensamt boende, i arbete, i relationer och familjeliv. Med andra ord finns det personer som först pekar på allt som är fel, kritiserar agerande eller åsikter hos andra när de i hemlighet gör samma misstag själva eller delar samma åsikter. Det har nog hänt alla någon gång att ha hamnat i diskussion med någon som fördömer regeringen för dess korruption och medborgarna för underlåtenhet att respektera lagen, när denne själv tar varje chans den får till att fuska, inte betala skatt eller strida mot de mest grundläggande reglerna för civil samlevnad.

Förutom rent hyckleri är det ett skådespel som utförs varje dag inför allmänheten, medan de få som har oturen att dela vardagen med denna persone får se den mörkaste delen. Världen är full av falska moralister, etiska advokater som har ett rent ansikte och en smutsig själ. Sociala medier har sedan lyckats förstärka denna aspekt som många människor har i sig ännu mer. Vad som publiceras, mellan inlägg och bilder, är bara det vi vill visa, det är inte sanningen.

Advertisement
Om man är full av elakhet i vardagen räcker det inte med att be en bön för att lätta sitt samvete - 2

Således händer det att två parallella verkligheter skapas som samexisterar i samma dimension. Det för aktiva, ljusa, glada, respektfulla och normala människor som dagligen döljer den enkla banaliteten i deras existens och maskerar den med en annan som är mer intressant och delad av andra.

Detvi missar är att samma personer som godkänner från den andra sidan av skärmen är exakt som de på den andra, lika mycket syndare förklädda som helgon. Att bo på två våningar är inte bara ansträngande men också ohälsosamt, skapar inre konflikter och avlägsnar oss allt det som är den ursprungliga versionen av oss själva.

Således växer en befolkning av förrädare och lögnare, men motgiftet är helt enkelt att acceptera sig själv som man är. Vi måste jobba varje dag för att ta ett lite extra steg mot den person vi vill bli och som vi hittills bara har låtsat att vara.

Advertisement