10 karma principer som kommer att förändra ditt liv

av sofia

28 April 2019

10 karma principer som kommer att förändra ditt liv
Advertisement

Alla människor måste för att kunna leva i harmoni ge näring åt och vårda balansen mellan kropp, sinne och själ. Varje dag ställs detta förhållande på prov av de otaliga situationer som vi utsätts för, vilket orsakar obehag och förvandlar människor till negativitetsvektorer. För att bryta denna kedja och leva en mer fridfull existens kan det vara bra att följa lagen om karma eller principen "orsak och verkan". Här är dess kardinalprinciper.

Advertisement
10 karma principer som kommer att förändra ditt liv - 1
  • Ansvar. Alltför ofta klandrar man någon eller något för sitt tillstånd, istället måste man ta ansvar. Allt är sammankopplat, även till synes meningslösa saker. Varje fas i livet är en passage för nästa.
  • Fokus. Att uppmärksamma alltför många saker samtidigt sprider ut energi och ger dåliga resultat. För att maximera insatsen, fokusera på en uppgift i taget. Det förgågnas nostalgi och framtidens ångest hindrar inre frid. Nyckeln till lugn är att leva nutiden.
  • Konsekvens. Vi skördar det vi sår, så för att få något positivt behöver vi även ge det.
  • Skapelse. Positiva eller negativa saker händer inte utan man får dem att hända, för att skapa situationer måste du agera.
  • Acceptans. Livet är gjord av gott och ont, vi måste vara medvetna om det utan att haka upp oss för mycket på orsaken eller konsekvenserna. Man kan inte styra eller hantera omgivningen, men man kan utöva kontroll över sig själv genom att skapa förändring och tillväxt.
  • Lärande. Historia, även personlig historia, måste alltid lära en något annars är du är dömd till att alltid upprepa samma misstag.
  • Att vilja ha allt på en gång leder till konstant missnöje och olycka. Belöningen kommer vid rätt tidpunkt, du måste kunna vänta.
Advertisement
Pixabay

Pixabay

Denna handbok är lite som en "diet" för själen, som ska följas för att rena den från skadliga influenser och för att låta ljus och vitalt flöde. Även utan att strängt följa alla dessa steg kan vi börja idag för att njuta av en fullare och rikare existens genom att bara utöva vänlighet, mot oss själva och andra. Små dagliga gester av artighet och altruism sätter i gång en dygdig cirkel av kärlek och glädje, vilket möjliggör ett ömsesidigt fördelaktigt utbyte av vibrationer.

Istället för att insistera på att ändra vad som inte kan ändras måste vi uppmärksamma saker som kan förbättras, uppnå tillfredsställelse, gemenskap och välbefinnande.

Advertisement