Psykologers test för att förstå om du är ett geni eller en schizofren med endast 2 frågor

av Sabrina d'Andrea

02 November 2017

Psykologers test för att förstå om du är ett geni eller en schizofren med endast 2 frågor
Advertisement

Att identifiera fall av schizofreni är en mycket svår uppgift även för de bästa psykologerna: det är en sjukdom som kan maskeras eller förväxlas med många andra sjukdomar. Ett instrument psykologin använder för att underlätta diagnossättning är det så kallade ihålliga masktestet: en roterande mask visas till patienten och efter noggrann observation ställs två frågor. Försök att ge dig in i testet även du, det kan avslöja sådant du inte visste om än! 

Advertisement

Är masken bukig endast på en sida eller från båda?

Är masken bukig endast på en sida eller från båda?
Advertisement

I hur många riktningar roterar masken?

I hur många riktningar roterar masken?

Svaren kommer vara självklara för många av er:

  1. Masken är butig på båda sidorna. 
  2. Masken roterar på två sätt. 

En frisk person ger dessa svar därför att fantasin tenderar att förändra skuggor och ljusfläckar som i verkligheten inte existerar: schizofrener är däremot väldigt lite, och ibland inte alls, utrustade med fantasi. De har väldigt svårt att förstå en abstrakt diskussion, och i masktestet kommer de bara se en enkel bukning, som roterar i endast en riktning. På samma sätt är ett geni en person som är medveten om sin fantasi, som ser masker på ett sätt och ett annat: personens genialitet förvandlas till att kunna använda fantasin såsom den vill. 

 

Advertisement