Leende depression, en problematik som vi alltför ofta inte lyckas känna igen

av sofia

20 April 2019

Leende depression, en problematik som vi alltför ofta inte lyckas känna igen
Advertisement

Bland de främsta fördomarna som rör psykiska störningar och mer specifikt depression, är föreställningen att den som lider av det är sängliggande, låst innaför sina fyra väggar och fången av extremt negativa tankar och handlingar. Men enligt de mest moderna studierna av psykologi är det inte alls så och det är bara en förutbestämd uppfattning som vi alla borde släppa genast.

Inte alla upplever depression på samma sätt och med samma symtom.

OBS! Det råd vi ger dig kan ALDRIG ersätta en doktors råd eller de psykoterapeutiska behandlingar som en läkare kan ordinera dig för en specifik patologi. Artikeln nedan är endast för informations- och illustrationsändamål.

via The Independent

Advertisement
Unsplash

Unsplash

Enligt nya studier som utförs av National Institute of Mental Health lider ungefär 10% av USA: s befolkning av depression, en siffra som är mycket högre än den som gäller symptomen på schizofreni och bipolär sjukdom. Men nutidens psykologer varnar om att man kan lida av depression även om man tydligen leder ett normalt liv utan några speciella varningssignaler.

Detta kan vara ett av fallen som de senaste studierna inom sektorn kallar "leende depression", eller snarare den psykologiska patologin enligt vilken den lidande måste och vill visa sig glad inför andra, bokstavligen leende medan den på insidan lider av depressiva symtom. Leende depression upptäcks ofta inte vid första anblicken och de som lider av det, förkastar ofta sina känslor och ställer dem åt sidan av rädsla för att de av människor runt omkring dem anses vara "svaga.

Advertisement
Max Pixel

Max Pixel

Det mest uppenbara tecknet på "leende depression" är sorg och konsekvensen är genomförandet av en försvarsmekanism mot de sanna känslorna och mot ett liv som progressivt bekämpas genom leendet som en yttre fasad. Bland de symptom som kan upptäckas genom rådgivning och psykoterapi sessioner finner vi också rädsla, ilska, trötthet, irritation, låg självkänsla, ibland sömnlöshet, men framför allt självmordstankar. De som lider av depression, har åtminstone vanligtvis inte den inre energin för att genomföra den farliga tanken, medan patienter med leende depression istället har styrkan att planera och metodiskt följa sin egen vilja.

Om psykologisk rådgivning och psykoterapi är de mest traditionella sätten att lindra sjukdomen är det ofta viktigt för dem som lider att kunna öppna sig för sina släktingar och nära vänner och återfå självförtroendet. Att dela sina tankar, även om de är negativa, kan vara en av de första vägarna mot en större medvetenhet om sin egen sinnesstämning, av vilken man aldrig bör skämmas för att tala om.

Källa:

Advertisement