Den här familjen får inte sitt arv på grund av ett litet misstag i testamentet

av sofia

28 Januari 2024

Den här familjen får inte sitt arv på grund av ett litet misstag i testamentet
Advertisement

Att upprätta ett testamente är verkligen något  som många av oss försöker skjuta upp så mycket som möjligt eftersom att tänka på sin bortgång verkligen är en fråga som skapar oro. Men som vi kommer att se i den här berättelsen är det viktigt att i förväg informera dig om de arvslagar som gäller där du bor och se till att i detalj följa det förfarande som krävs för att upprätta ett giltigt testamente.

Faktum är att om detta dokument inte är skrivet och validerat på korrekt sätt kommer det att anses vara ogiltigt och dina önskemål i fördelningen av tillgångar kommer inte att beaktas. En jobbig situation, eller hur?

Advertisement

Vad är ett testamente?

Vad är ett testamente?

Pexels

Ett testamente är en formell handling som uttrycker en persons önskemål om fördelningen av hennes eller hans tillgångar när den personen inte längre kommer att finnas, och som bör upprättas enligt de särskilda regler som gäller i landet där man är bosatt. Det är viktigt eftersom det ger dig kontroll och tydlighet i fördelningen av dina tillgångar efter döden.

Utan ett testamente kommer fördelningen att bestämmas av arvslagarna som gäller i den stat där man bor, vilket kanske inte speglar ens personliga preferenser.

För att inte tala om att dessa önskemål dessutom kan minska sannolikheten för konflikter mellan familjemedlemmar och arvingar, eftersom de kommer att ha uttryckts och juridiskt dokumenterade av den berörda personen.

Advertisement

Ett larvigt misstag som låste arvet

Ett larvigt misstag som låste arvet

Pexels

Berättelsen vi vill dela med dig idag handlar om en avliden kvinnas och fördelningen av hennes arv. Utan make, barn eller syskon och utan ett testamente skulle alla hennes tillgångar ha fördelats mellan hennes närmaste anhöriga, som i detta fall var 6 kusiner. Många av dessa hade dock också avlidit, så det var deras ättlingar som fick arvet.

Det var en av arvingarna som berättade. Både han och hans bröder hade fått cirka 9 000 dollar vardera från arvsprocessen, medan hans enda direkta kusin hade fått så mycket som 60 000 dollar. En mycket större summa, men med tanke på att det inte fanns något testamente var detta det enda sättet att fördela den försvunna kvinnans tillgångar. Det är synd att tanken var att det skulle ha gått annorlunda till.

Kort efter att ha tagit emot arvet upptäckte berättelsens författare att det i verkligheten fanns ett testamente enligt vilket alla kvinnans tillgångar skulle tillfalla honom och hans bröder. Deras mamma hade varit den enda som den försvunna kusinen hade haft någon typ av relation med, medan hon aldrig hade hört från de andra. Hennes sista önskning var att lämna allt till dem som hade tänkt på henne i livet.

Detta testamente kunde dock inte erkännas som giltigt eftersom det saknade underskrift av ett vittne, vilket krävs enligt de lagar som gäller i USA.

Vilka regler gäller för ett testamente i USA?

Vilka regler gäller för ett testamente i USA?

Pexels

I USA, beroende på de specifika lagarna i varje stat, är det i allmänhet nödvändigt att testamentet upprättas skriftligt, undertecknat av testatorn och bestyrks av minst två vittnes underskrifter.

Om en person inte lämnar ett testamente efter sig kommer lagarna i staten där personen bor att avgöra hur deras tillgångar ska fördelas, och det kan finnas arvsskatt att betala.

Som vi har sett är det därför viktigt att se till att följa lämplig lagstiftning, för att lämna dina arvingar med en tydlig och detaljerad vision av dina sista önskemål. Vilket tyvärr inte skedde i det här fallet.

Advertisement